Agile en DevOps

Control IV > Agile en DevOps

De Agile-aanpak stelt een projectteam in staat het project snel aan te passen aan een gewijzigde situatie of wensen van de klant.  Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van allerhande principes en methodes. Scrum is de meest bekende methodiek binnen het Agile-spectrum.

DevOps is een aanpak waarvan de naam ontleend is aan de samenvoeging van de afkortingen voor de woorden ‘development’ en ‘operations’. Bij deze aanpak ligt de nadruk op de technologische en procesmatige integratie tussen ontwikkeling (software engineers) en beheer (IT-specialisten), met als doel de kwaliteit en snelheid van IT ontwikkeling te verhogen.

Verhogen van kwaliteit en snelheid van IT ontwikkeling, in het belang van de bedrijfsprocessen

De belofte van Agile en DevOps

Agile en DevOps beleven de business sneller, betrouwbaarder en goedkoper ontwikkelen en onderhouden van producten en diensten. Deze aanpakken doen dat o.a. middels een filosofie op de elementen cultuur, automatisering, Lean, meten en delen.

Bij het element automatisering wordt dat voor DevOps bereikt door een intensieve integratie van diverse tools die bijdragen aan de kwaliteit van het product. Het betreft o.a. omgevingen voor softwareontwerp en systeemontwikkeling, versiebeheer, geautomatiseerd testen (o.a. regressie), releasen en bewaking en monitoring.

Agile en DevOps diensten van Control IV

Control IV helpt organisaties bij Agile en DevOps met name op de elementen organisatie, cultuur, Lean, meten en delen i.r.t. het element automatisering. Wij zijn geen leverancier van software. Wij hebben de kennis van softwareontwikkeling en het inrichten en aanwenden van de overige elementen. Dat zijn essentiële elementen voor succes.  Agile en DevOps met betere resultaten? Control IV!

Waarom DevOps door Control IV?

De consultants van Control IV beschikken vanzelfsprekend over de benodigde kennis van het vakgebied. Zij hebben minimaal 10 jaar relevante werkervaring. Deze hebben zij opgedaan zowel binnen de profit- als non-profit sector. Kortom door te kiezen voor de inzet en ondersteuning door onze deskundigen bent u gegarandeerd verzekerd van een geslaagde opdracht.

Meer weten?

Benieuwd hoe wij uw organisatie met onze kennis en ervaring van dienst kunnen zijn?
Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek!