Professionalisering

Control IV > Professionalisering

Control IV heeft veel ervaring in het doorvoeren van veranderingen in organisaties, in het bijzonder in veranderingen die van invloed zijn op de organisatie van de informatievoorziening. Daarbij ondersteunen wij organisaties in verbetertrajecten met betrekking tot het inrichten, richting geven aan- en het verrichten van het beheer van de informatievoorziening.

Professionalisering voor procesverbeteringen, kwaliteit en kennismanagement

Voor de professionalisering van het beheer bestaat geen standaard aanpak en oplossing. Iedere organisatie en vraagstuk is tenslotte anders. Omdat factoren zoals aanleiding, kennis, scope, omvang, kwaliteit, doorlooptijd en budget anders zijn, vragen de procesverbeteringen om afstemming en maatwerk. Wij hebben tal van dergelijke trajecten uitgevoerd en zetten graag onze kennis en ervaring in voor de professionalisering van het beheer van uw organisatie. Wij bieden u middels ons dienstenaanbod de zekerheid dat uw organisatie de inrichting en richting krijgt om uw informatievoorziening professioneel te beheren, mét aantoonbare en meetbare verbetering in efficiency en effectiviteit.

Onze aanpak

Wij brengen de bestaande regie- en beheermechanismen van het beheer in kaart, analyseren deze en brengen deze in relatie met de doelstellingen vanuit de behoefte van de organisatie. Met behulp van een op de situatie afgestemde aanpak worden knelpunten geïdentificeerd en uit te voeren acties vastgesteld. Bij het uitvoeren van die acties bieden wij desgewenst ondersteuning bij het opleiden, coachen en/of managen en diensten die u ondersteunen bij het transitietraject alsmede in de fase daarna bij de verdere continue optimalisatie van het beheer.

Dienstenpakket op maat

Voor de professionalisering bieden wij u een pakket diensten aan dat is samengesteld uit verschillende onderdelen, die afzonderlijk of in combinatie in te zetten zijn zoals:

  • Advisering

Om goede besluiten te kunnen nemen over de inrichting, richting en/of verrichting van beheer is de beschikking over kennis, inzicht en ervaring van belang. Wij hebben die om voor u de criteria voor besluitvorming te verhelderen en daarop diverse opties met kwantitatieve en kwalitatieve voor en nadelen uit te werken. Met onze onderbouwde aanbeveling helpen wij u graag een goed en wel overwogen besluiten te nemen.

  • Verandermanagement

Om het beheer efficiënt en effectief uit te voeren hebben beheerders met elkaar de juiste activiteiten op de juiste wijze uit te voeren met juiste resultaten. Voor deze juistheid in relatie tot het doel van de transitie doen wij in het kader van de professionalisering uw medewerkers de veranderingen begrijpen, accepteren en ‘omarmen’. Daarbij ondersteunen wij u door uw medewerkers te trainen en te begeleiden bij de nieuwe werkwijze. Wij helpen u graag uw medewerkers het beheer doelgericht op het gewenste niveau van professionaliteit uit te voeren.

  • Coachen en begeleiden van veranderingen

Veranderingen in de organisatie van het beheer naar het beoogde punt brengen vraagt om een goede ondersteuning tijdens het transitietraject. De beoogde situatie is tenslotte voor uw medewerkers een nieuwe situatie waarmee men niet bekend is en het niet altijd even duidelijk is hoe die te bereiken is. Met onze kennis en ervaring staan wij u en uw medewerkers graag bij de veranderingen bij met raad en daad in de vorm van coaching en begeleiding.

  • Nazorg

Als de professionalisering is uitgevoerd is het van belang dat de behaalde resultaten goed geborgd blijven, uw medewerkers niet terugvallen in oude werkwijzen en dat restpunten alsnog een goede invulling krijgen. Om het beheer op niveau te houden dient het zichzelf continu te blijven verbeteren. Wij ondersteunen uw beheerorganisatie graag door als buitenstaander uw organisatie scherp te houden op continue verbetering. Onze toegevoegde waarde leveren wij hierin met onze kennis, ervaring en inzichten in de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied van beheer.

Bij al deze diensten profiteert u van onze praktijkervaring en kennis. Wij spreken de taal van het management en de beheerdomeinen. Hierdoor bieden wij oplossingen verticaal (multi-level) en horizontaal (over organisaties en organisatieonderdelen).

Meer weten?

Control IV heeft veel ervaring met het professionaliseren van het beheer van de informatievoorziening en de bijbehorende organisatie. Bent u benieuwd of wij uw organisatie op dit gebied ook van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons voor een vrijblijvend gesprek!