Projectmanagement

Control IV > Projectmanagement

Control IV heeft de beschikking over professionals die hun sporen hebben verdiend bij het doorvoeren van veranderingen in de informatievoorziening en de betreffende organisatie. Voorbeelden zijn: de professionalisering van het functioneel beheer, de transitie van een beheerorganisatie, het ontwikkelen of migreren van informatiesystemen. Daarnaast zijn zij in staat om vastgelopen projecten weer een nieuwe impuls te geven en lopende projecten (tijdelijk) aan te sturen.

Ook controle over uw projecten voor veranderingen in informatievoorziening?

De start van een project

Een gedegen plan van aanpak vormt de basis voor de beheersing van complexe en omvangrijke veranderingen in de informatievoorziening en haar organisatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt de rechtvaardiging van die verandering, veelal aan de hand van een business case. De wijze van aanpak is afhankelijk van de inhoud en de omgeving van de door te voeren verandering. Tegenwoordig gaat de voorkeur veelal uit naar een Agile aanpak, maar ook een lineaire aanpak kan effectief zijn. Die aanpak bepaalt vaak het succes van een project. De afwegingen en besluitvorming ten aanzien van een te starten project is dan ook van essentieel belang. De professionals van Control IV kunnen u, gelet op hun onafhankelijke positie, objectief adviseren over de aanpak en haalbaarheid van uw project. Zij kunnen desgewenst een projectvoorstel, business case en/of projectplan voor u uitwerken.

Voorwaarden voor een goede sturing

Met een breed gedragen en goedgekeurd projectplan is het project nog niet gerealiseerd maar begint de realisatie pas. Met alleen materiekennis, de techniek en de organisatie en haar specifieke omgeving is de projectmanager er nog niet. Leiderschap hoort daar ook onlosmakelijk bij. Zo ook het vermogen om verbindingen te kunnen leggen tussen management en de uitvoeringsorganisatie en de vraag- en aanbodzijde van de organisatie. De projectmanager moet de verbindende schakel vormen tussen de organisatie haar omgeving en de voornaamste stakeholders. Daarnaast moet hij / zij uitleg kunnen geven, goede afspraken maken, maar ook situationeel de betrokkene(n) kunnen overtuigen en aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Waarom projectmanagement door Control IV?

Alle projectmanagers van Control IV beschikken over de genoemde eigenschappen en leveren dan ook een duidelijke meerwaarde aan het betreffende project. Vanzelfsprekend beschikken zij over de benodigde kennis van het vakgebied en hebben zij minimaal 10 jaar relevante werkervaring. Deze hebben zij opgedaan zowel binnen de profit- als non-profit sector. Kortom door te kiezen voor de inzet en ondersteuning door onze deskundigen bent u gegarandeerd verzekerd van een geslaagd project dat tijdig kan worden afgerond.

Meer weten?

Benieuwd hoe wij uw organisatie met projectmanagement van dienst kunnen zijn?
Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek!